In afwachting (1987)

Een film van Alex Milberg en Leen van den Berg

Sinds mensenheugenis zijn er politieke vluchtelingen geweest. Door de dekolonisatie en het streven naar vrijheid en onafhankelijkheid na de tweede wereldoorlog, is de stroom van politieke vluchtelingen uit derde wereldlanden sterk toegenomen. Vooral in West-Europa, ook Nederland, zoeken zij hun toevluchtsoord. Problemen, die zij hier tegenkomen, zoals de ambtelijke molen, huisvesting etc., zijn de laatste jaren via de media min of meer belicht geworden.

Veel minder bekend is wat de vluchtelingen zelf in emotioneel en sociaal opzicht meemaken: de verwerking van hun verleden, waarin vaak sprake was van vervolging en martelingen; het zich moeilijk kunnen aanpassen aan een voor hen vreemde en afstandelijke omgeving; het sociaal niet geaccepteerd worden met isolement als gevolg. Bovendien worden hun perspectieven op een nieuwe toekomst steeds geringer, naarmate zij langer moeten wachten op een beslissing over hun asielaanvraag.

De gedramatiseerde documentaire ‘In afwachting’ probeert een beeld te geven van de emotionele ervaringen van politieke vluchtelingen. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen, die in gesprekken met politieke vluchtelingen werden opgetekend. Er is gekozen voor drie personages, die elk een continent vertegenwoordigen en het probleem van de politieke vluchtelingen indringend naar voren brengen.
Bijzonder aan de film is, dat zij wordt gespeeld door politieke vluchtelingen zelf. Bovendien is de regie in handen geweest van een Argentijnse vluchteling, hetgeen het karakter van de film nog meer realiteitswaarde geeft.


Deze film is verkrijgbaar op DVD


Bestellen

 


Credits


35 minuten / kleur / optisch geluid / 16mm / VHS / Beta SP
Regie: Alex Milberg
Co-regie: Leen van den Berg
Camera: Jan Groen
Geluid: Hanneke Willemse
Productie: Leen van den Berg
Distributie: Nederlands Filminstituut te Hilversum
Verkoop: Kontrastfilm

Deze film werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van het Nederlands Fonds voor de Film en VluchtelingenWerk.

© Kontrastfilm / FEDUCO 1987