In naam der wet (1991)

Een film van Barbara den Uyl

In 1985 is in de Staatsliedenbuurt van Amsterdam de harde kern van de kraakbeweging sinds jaar en dag actief. De net aangetreden burgemeester, Ed van Thijn, wil er alles aan doen de macht van de kraakbeweging te breken, Bij een heftige ontruiming worden 32 krakers gearresteerd. De volgende dag wordt een van hen, de 23-jarige Hans Kok, levenloos aangetroffen in zijn cel
De foto die er van hem gemaakt is, direct na zijn arrestatie toont hem in goede gezondheid, terwijl hij uitdagend het V-teken maakt: 20 uur later is hij dood. Hoe is het mogelijk, wat is er in die tussenliggende uren gebeurd? Dat is de kernvraag, die de film ‘IN NAAM DER WET’ op grond van officiële rapporten probeert te achterhalen.
Al snel wordt duidelijk dat Hans Kok zonder matras en dekens opgesloten is in een ijskoude cel. Dan blijkt dat hij ook geen ontbijt gekregen heeft, al beweerde de politie in eerste instantie van wel. Hij werd pas tegen de middag gevonden en moet toen al urenlang dood geweest zijn.
Twee onafhankelijke artsen zullen later verklaren dat Hans Kok, als hij tijdig naar het ziekenhuis was gebracht, nu naar alle waarschijnlijkheid nog zou hebben geleefd.
Gaandeweg spitst de film zich toe op de vraag waarom er voor Hans Kok op het kritieke moment geen dokter is geroepen. Omdat er in het beging van de avond een arts geweest was, die niets ernstigs had geconstateerd? Of omdat het die avond te druk en te chaotisch was om op alle arrestanten te kunnen letten? Of omdat de ziekteverschijnselen van Hans Kok domweg niet kenbaar waren? Of omdat de politie zich niet interesseert voor de gezondheidstoestand van een arrestant die opgepakt is bij een heftige ontruiming, in een buurt die de politie al jarenlang een doorn in het oog is?
Een groot aantal betrokkenen verschijnt zelf voor de camera; zoals de zwager van Hans Kok, een aantal van zijn vrienden, de advocaat, de vertrouwensarts, de burgemeester van Amsterdam: Ed van Thijn, en de destijds verantwoordelijke minister van Justitie: Korthals Altes. De politie verleende geen medewerking. In haar plaats zien we acteurs: deels professioneel, deels gelegenheidsacteurs. Dat het om een waar gebeurde geschiedenis gaat, blijft voortdurend voelbaar, dankzij de zichtbare navolging van officiële, geschreven teksten. Opmerkelijk is ook de vermenging van documentaire- en speelfilmscènes, naast het gebruik van archiefmateriaal.
De film geeft niet alleen een beeld van de politie en autoriteiten, maar ook van Hans Koks generatiegenoten. Zij gaat niet alleen gedetailleerd in op ‘de zaak Hans Kok’, maar schetst tegelijkertijd een tijdloos beeld van ambtelijke machinaties.


Deze film is verkrijgbaar op DVD


Bestellen

 


Credits


64 minuten / kleur / optisch en magnetisch geluid / 16mm / VHS / Beta SP
Regie en scenario: Barbara den Uyl
Cast: Martijn Oversteegen, Pieter van den Waterbeemt, Lex van Weeren, Geert Bos, Henk Kersting, Frank van der Knoop, en vele anderen
Camera: Frans Bromet
Grip: Eric Schut
Geluid: Bert Flantua
Montage: Hens van Rooy
Art direction: Jaap Witzenhausen
Producent: Leen van den Berg

Deze film werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage van het Nederlands Fonds voor de Film en het CoBO fonds

© Van der Hoop Filmproducties / NOS 1991