Met een zoen van de leraar (1994)

Een film van Barbara den Uyl

Een jaar lang volgde de filmploeg de gebeurtenissen op het Mondriaanlyceum, een middelbare school in Amsterdam West, waar de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen bestaat, vnl. Marokkanen en Turken, maar ook nog 15 andere nationaliteiten.
Het Mondriaanlyceum besloot als een van de eerste middelbare scholen in Nederland welbewust haar beleid af te stemmen op de gestaag groeiende aanwas van allochtone leerlingen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de eigen taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal. Alle leraren volgden een herscholingscursus om te leren hoe zij hun lesinhoud in begrijpelijker Nederlands kunnen overbrengen. Een compleet team van leraren, mentoren, coördinatoren, vertrouwenspersonen en tolken begeleidt de leerlingen. Ondanks het feit dat de Nederlandse ouder zijn kind steeds vaker naar een witte school stuurt, gaat de school ervan uit dat deze optimale begeleiding ook de autochtone leerling te goede komt.
Barbara den Uyl gaf twintig jaar geleden zelf les op deze school, die toen nog overwegend wit was. Hoe gaat het lesgeven aan al deze verschillende nationaliteiten en hebben de oud-collega’s er nog wel zin in, zo vroeg zij zich af.
Een andere motivatie is van algemenere aard. Hoewel onze samenleving steeds gemêleerder wordt, blijft er een grote afstand tussen de verschillende culturen. De film is een poging tot contact.
Met een zoen van de leraar geeft in twee delen een beeld van de onderbouw en de bovenbouw van het Mondriaanlyceum. De beide delen vormen een samenhangend geheel, maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te bekijken.
In deel I volgen we een havo twee klas, toevallig de slechtste klas van de school. Een scala aan problemen en communicatiestoornissen ontrolt zich. Hoofdpersoon is een lerares, tevens coördinatrice, die voor alle problemen een oplossing zoekt. Een geval apart is een leerling Tefik, die veelvuldig afwezig is, mysterieuze verklaringen aflegt over zijn absentie, en toch goede cijfers haalt.
In deel II maken we kennis met de oudere leerlingen. Centraal staat Hannae, een Marokkaans meisje uit havo vier. Zij gaat van school af, omdat ze geen vriendinnen meer heeft, verlooft zich in Marokko, en komt weer op school terug. Naast de gewone schoolproblematiek: onvrede over cijfers, conflicten tussen leraren en leerlingen, en leerlingen onderling, doen zich de cultureel bepaalde conflicten voor: wel of niet een hoofddoek, uithuwelijken, enerzijds Nederlands willen zijn, anderzijds respect willen houden binnen de eigen gemeenschap.


Deze film is verkrijgbaar op DVD


Bestellen

 

 • 94 minuten / kleur / optisch geluid / S-16mm / 35mm / Beta SP / VHS
  Regie en scenario: Barbara den Uyl
  Camera: Brigit Hillenius, Jaap Veldhoen
  Geluid: Jac Vleeshouwers, Tom d’Angremond, Eddy Decloe, Jane Snijders, Karel Evers
  Montage: Jan Ketelaars
  Productie: Heleen Snuverink
  Vertaling naar Engels: Martin Cleaver
  Vertaling Turks: Meltem Cicekli
  Distributie: Cinemien
  Producent: Leen van den Berg

  Verkoop: Van der Hoop Filmproducties

  Deze film werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdrage het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele omroepproducties, Projectmanagement Taalbeleid NT2, Katholiek Pedagogisch Centrum en Projectgroep NT2

  © Van der Hoop Filmproducties / VARA 1994