Met een zoen van de leraar

  • Met een zoen van de leraar


  • Een film van Barbara den Uyl


    Een jaar lang volgde de filmploeg de gebeurtenissen op het Mondriaanlyceum, een middelbare school in Amsterdam West, waar de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen bestaat, vnl. Marokkanen en Turken, maar ook nog 15 andere nationaliteiten.

    • Het Mondriaanlyceum besloot als een van de eerste middelbare scholen in Nederland welbewust haar beleid af te stemmen op de gestaag groeiende aanwas van allochtone leerlingen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de eigen taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal. Alle leraren volgden een herscholingscursus om te leren hoe zij hun lesinhoud in begrijpelijker Nederlands kunnen overbrengen. Een compleet team van leraren, mentoren, co√∂rdinatoren, vertrouwenspersonen en tolken begeleidt de leerlingen. Ondanks het feit dat de Nederlandse ouder zijn kind steeds vaker naar een witte school stuurt, gaat de school ervan uit dat deze optimale begeleiding ook de autochtone leerling te goede komt.

    Bestellen Bekijk trailer

 


MEER FILMS OP DVD