Stelling van Amsterdam

  • Stelling van Amsterdam


  • Een film van Annette Apon


    In de 19de eeuw werd in een wijde cirkel rondom Amsterdam begonnen met de aanleg van forten en een stelsel van sluizen, dammen en dijken, om in tijden van nood de vijand op afstand te kunnen houden. Na de Eerste Wereldoorlog werden de werkzaamheden gestaakt, zonder dat de Stelling van Amsterdam ooit gefunctioneerd had. Tegenwoordig kan er over gereden en gelopen worden, trekvogels kunnen er foerageren, een broodnodige zone van stilte en traagheid rondom het hectische Amsterdam. De film laat de Stelling zien als een vitaal organisme dat uit een diepe slaap gewekt wordt.

    Bestellen Bekijk trailer

 


MEER FILMS OP DVD